„Matematyka od zera dla inżyniera” - książka dla wykładowców


Matematyka od zera dla inżyniera (ang. Engineering Mathematics) pozwala skanalizować zapał bardziej ambitnych, jak i otworzyć na przedmiot uczniów z ostatnich ławek. Czyli zwyczajnie pomaga w pracy. Konstrukcja książki pozwala na samodzielną naukę.


Zachęcamy do uważnego przyjrzenia się formule wykładu, wg naszej wiedzy jest to pionierskie dzieło w matematyce, a metoda jest obecnie powszechnie stosowana przez wiodące uczelnie na świecie. Ten styl możemy również spotkać w szkoleniach dla biznesu, e-kursach i najlepszych podręcznikach każdej dziedziny. Nauczanie programowane (ang. programmed learning) -bo tak nazywa się metoda- to jedno z wielkich opracowań okresu II Wojny Światowej, które zainspirowało wiodących akademików, włączając Kena Strouda. Publikacje dokumentujące historię pracy nad metodą, której owocem jest Matematyka od zera dla inżyniera, wskazuje nota biograficzna na Wikipedi. Rola "klasyka" metody była bezpośrednim powodem, dla którego -jako firma szkoleniowa- zdecydowaliśmy się przybliżyć polskim czytelnikom tę książkę. Obok Orbis Pictus i Taxononmy of Educational Objectives to dla nas najważniejszy wzór i nieustające źródło inspiracji.


Polska szkoła matematyki inspirowana jest praktyką kontynentalną, głównie szkołami niemiecką i rosyjską. Brytyjski styl wykładu jest mało w Polsce znany i przez to często budzi opór wśród wykładowców. Trudno jednak zaprzeczyć jego skuteczności i akceptacji przez uczniów. Wyróżnia go szacunek dla studentów wyrażony egzaminem następującym po wykładzie zamiast podchwytliwych pytań o "ciekawsze wyzwania". Nad to, książka koncentruje się na nauce metod rozwiązywania problemów kosztem braku formalnych dowodów.


Szczególnie cenimy Państwa relacje z pracy z wykorzystaniem Matematyki. Jak ją odbierają Państwa studenci? Którymi książkami uzupełniacie listę zalecanych lektur? Które rozdziały przydają się najbardziej i jakim studentom? Zachęcamy do dzielenia się własnymi opiniami.


Wspieramy innowacyjne pomysły społecznościowe i konkursowe. Atrakcyjne upusty cenowe oferujemy dla zakupów już od 4 sztuk książki. Jeżeli Państwa program wykorzystuje Matematykę od zera dla inżyniera to na pewno znajdziemy formułę współpracy. Zapraszamy do kontaktu.